edintrinidad

Edin Trinidad Trinidad 从 Dhaj, Gujarat, 印度 从 Dhaj, Gujarat, 印度

读者 Edin Trinidad Trinidad 从 Dhaj, Gujarat, 印度

Edin Trinidad Trinidad 从 Dhaj, Gujarat, 印度

edintrinidad

我从这本书中学到的一件事是,生活中充满了很多错误,无论生活多么糟糕,都必须接受。 并从错误中吸取教训。